Hva er kjøretøyet ditt?

Kjøretøymerke

Kjøretøy modell

Kjøretøyår

Hvor er kjøretøyet?

Er bilen allerede i Storbritannia?

JaNei

Hvor er kjøretøyet?

Hvor er kjøretøyet for øyeblikket registrert?

Hvilken by ligger kjøretøyet for tiden i?

Har du eid bilen i mer enn 6 måneder mens du bodde utenfor Storbritannia i mer enn 12 måneder?

JaNei

Dine detaljer

Kontaktnavn

Epostadresse

telefonnummer

Når planlegger du å flytte til Storbritannia?

Mer informasjon?

Klikk her for å gi mer informasjon om importen din

Eventuell ekstra informasjon om importen din kan hjelpe oss med å sitere mer nøyaktig