Hva er kjøretøyet ditt?

  Kjøretøymerke

  Kjøretøy modell

  Kjøretøyår

  Hvor er kjøretøyet?

  Er bilen allerede i Storbritannia?

  JaNei

  Hvor er kjøretøyet?

  Hvor er kjøretøyet for øyeblikket registrert?

  Hva er postnummeret i Amerika? (Hvis du vet det)

  Hvilken by ligger kjøretøyet for tiden i?

  Var kjøretøyet tidligere registrert i Storbritannia?

  Har du eid bilen i mer enn 6 måneder mens du bodde utenfor Storbritannia i mer enn 12 måneder?

  JaNei

  Dine detaljer

  Kontaktnavn

  Epostadresse

  telefonnummer

  Når planlegger du å flytte til Storbritannia?

  Er det noe annet du vil at vi skal vite?

  Eventuell ekstra informasjon om importen din kan hjelpe oss med å sitere mer nøyaktig. F.eks. Har du noen gang registrert bilen i Storbritannia før? ... Har du noen endringer på kjøretøyet ?, etc.